Στο Opening Party του επίσημου υποστηρικτή μας DASTI !


Μέρος των Finalist βρέθηκαν και διασκέδασαν στο νέο μαγαζί , και υποστηρικτής των Εθνικών Καλλιστείων STAR AND MR GS HELLAS , στον Πειραιά το DASTI.

Φωτογράφος:

Dina Stamatakou